İK Mentorluğu

Hepimizin bildiği gibi mentorluk bir kariyer geliştirme aracı olarak kariyer yönetim sürecinde önemli bir yere sahiptir.

İK Mentorluğu ise şirketin  İK departmanının güçlenmesini İK Mentoru desteğiyle sağlayan bütünsel bir kariyer geliştirme uygulamasıdır. Bu süreç, insan kaynakları profesyonellerine ve ekibine mevcut rekabet ortamında stratejik iş hedeflerinin gerçekleşmesi yönünde İK Mentoru ile kurulan önemli bir deneyim paylaşımı ilişkisidir.

Bu iş modeli ile İK Mentoru, İK Lideri ve ekibi ile birlikte çalışarak sistem ve süreçlerin iyileştirmesi, İK stratejilerinin oluşturulması ve kurumun çalışan yönetimiyle ilgili tüm faaliyetlerin iyileştirilmesine katkı sağlar.