İK Süreçlerinin Yapılandırması

Güçlü bir insan kaynakları yönetim stratejisini destekleyen en önemli yaklaşımlar kurumunuzun gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış insan kaynakları yönetim sistemleri ve süreçleridir.

Bizde insanı (çalışanınızı) odağına alan güçlü bir kurum kültürü yaratmanız için mevcut insan kaynakları yönetim sistemlerini güncelleyerek veya yapılandırılmamış süreçleriniz varsa yenilikçi iş modelleri ile kurumunuza özel olarak ilk kez tasarlıyoruz.

Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

Organizasyon Yapısının Tasarımı
İşe Alma Süreci
Eğitim & Gelişim
Kurumsal Performans Yönetimi
Yetenek Yönetimi
İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
Yetkinlik Modeli
Takdir ve Ödül Sistemi