İK Metrikleri

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yarattığınız Değeri Ölçüyormusunuz?

İK yönetimleri günümüzde sürdürülebilir rekabet için kapsamlı ve şirket finansallarıyla dengeli olarak kurumlarım tepe yönetimlerine iş sonuçlarının etkisini sunacak metrikler kullanmak zorundadır.

Çünkü doğru yönde gidildiğini, kurumun iş stratejilerine ulaşmada doğru yolun izlediğini görmek için sonuçların somut hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bu ölçümleme ise ancak, etkin bir metrik kullanımı ile olur.
 
Özellikle kurumların en değerli varlığı ve yatırımı olan İnsan’ın verimliliğini, yaratacağı katma değeri ve kendisine yapılan yatırımın verimliliğini göstermede İK metrikleriyle ölçümleme yeni nesil İK yönetiminin önemli araçlarından biridir.

Bizde İK süreçleri ile ilgili hedefler ve PI'larının (Süreç performans göstergelerinin) değerlendirebileceği metriklerin tasarımını yaparak tüm İK süreçlerinin etkinliğini ölçebilecek bir yapı oluşturuyoruz.

Bu çalışmanın çıktısı ise;

- İK Metriklerinin belirlenmesi

- İK Metrikleri veri tabanının oluşturulması

- İK Süreçleri ile ilişkisinin tanımlanması