İK Stratejisinin Tasarımı

İnsan kaynaklarını yönetirken kendinize sormanız gereken 2 kritik soru olduğunu biliyormusunuz?

1.Stratejik planlarınızda İK stratejilerine yer veriyormusunuz? Yanıtınız "evet" ise ,
2.İK stratejileriniz organizasyonunuzun hedefleri ile ne kadar uyumlu?

Hızlı ve baş döndürücü bir değişim ve rekabet ortamının yaşandığı içinde yer aldığımız tüm sektörlerde sürdürülebilir rekabet edebilmenin yolunun stratejik kaynak kullanımı ve yönetiminden geçtiğini hepimiz biliyoruz.

Sermaye, sistem ve teknolojinin organizasyonlar için önemli bir üstünlük aracı olmadığı veya rekabette uzun süreli ve kalıcı bir üstünlük yaratmadığı  günümüzde en önemli kaynak tabi ki çalışanlar.

Bunun en önemli nedeni ise; çalışanların ve sahip oldukları yeteneklerin kolaylıkla taklit edilememesidir.

Tabi ki bu kaynağın etkin ve verimli yönetilebilmesi için  kuruluşun gelecekte yer alacağı durumu, varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını tanımlayan faaliyetlerin planlı olarak yani stratejik bir iş yapma yaklaşımıyla yönetilmesi kaçınılmazdır.

Biz de insan kaynağınızı yönetirken şirketinizin stratejik amaçlarını yerine getirmesini güvence altına almak için insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması, uygulanması ve gözden geçirilip güncellenmesi konusundaki uygulama adımlarını uzun vadeli insan kaynakları stratejik planınızı tasarlayarak kurumunuzun stratejik iş hedefleri ile uyumlu hale getiriyoruz.

Bu çalışmaların çıktısı ise ;

- İK Mevcut Durum Analizi ve Raporu

- İK KBF'leri (Kritik Başarı Faktörleri)

- İK Stratejik Planı

- İK Strateji Haritası

- İK Stratejileri ile ilgili KPI’lar

- İK Stratejilerini destekleyen alt stratejler ve taktikler